Анотації курсів

Викладачі

Анотації курсів

Публікації

Державний екзамен "Адміністративне право і процес"


Історія політико-правових вчень
Історичний процес накопичення знань у галузі держави і права у вигляді вчень, теорій, шкіл, ідей у різні періоди. Визначення своєрідності систем юридичного знання певних народів і держав, вітчизняна наукова думка про державу і право.


Конституційне право України
Провідна базова дисципліна, що передбачає вивчення конституційного права своєї країни, як галузі права і науки, стан її розвитку на сучасному етапі, основи конституційного ладу, конституційних прав, свобод та обовязків людини і громадянина, правового статусу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших інститутів.


Конституційне право України
Інтенсивний повторний курс перед Державним іспитом з дисципліни.


Юридичний практикум


© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна