• НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2017 році
  • конкурс на здобуття дослідницьких стипендій від Благодійного Фонду «Повір у себе»
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • Social, Health, and Communication Studies Journal
  • Дні науки 2016

Конкурси наукових проектів

Конкурс проектів для  розвитку науки, інновацій та наукової освіти в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» з коштів Фонду (ендавменту) проектів МБФВКМА для розвитку науки, інновацій та наукової освіти в НаУКМА (далі Фонду (ендавменту) «Наука») проводиться з 2017 р.. з метою стимулювання створення постійних та тимчасових колективів для здійснення науково-дослідної, науково-методичної, інноваційної та науково-організаційної діяльності в НаУКМА.

Посилання на наказ

ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) МИРОСЛАВИ ІВАНЦІВ Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії започатковано у 2016 р.  для підтримки досліджень в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».  Визначення переможців відбувається один раз на рік на конкурсних засадах для виконання наукових, науково-організаційних,  науково-видавничих та інших проектів, спрямованих на підтримку  наукових  досліджень в НаУКМА та зростання компетенцій університету як дослідницького.

Посилання на наказ

ІМЕННИЙ ФОНД (ендавмент) КІНДРАТА  Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської Академії започатковано у 2016 р. для  підтримки досліджень (scholarships) в галузі історії  України від найдавніших часів до сьогодення, в т.ч. історії Києво-Могилянської академії в усі часи її існування та розвитку. Переможці визначаються один раз на рік на конкурсних засадах.

 

Рішенням Конкурсної комісії від 17 травня 2017 р., переможцями конкурсу проектів іменного фонду (ендавменту) ім. Кіндрата Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської академії для підтримки досліджень (scholarships) в  галузі історії України в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», стали наступні проекти:

 

1) «Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies», керівник –д-р філос. наук, проф. М.Л. Ткачук. Мета проекту: створення передумов для ознайомлення світової наукової спільноти з феноменом та здобутками вітчизняної  духовно-академічної філософії, представленими через призму аналізу життя і творчості видатних філософів  Київської духовної академії (1819‒1924). Основний результат проекту передбачає підготовку до друку першого англомовного монографічного дослідження із зазначеної тематики  “Prominent philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒1924): biographies and studies”.

 

2) «Київська академія та її діячі у фондах Національного музею історії України», керівник – д-р іст. наук, доц. М.В.Яременко. Мета проекту: розширення депозитарію джерел, важливих у дослідженнях історії Київської академії. Передбачається виявлення, каталогізація та систематизація пов’язаних з Академією та її діячами писемних і неписемних артефактів, що є частиною фондової колекції Національного музею історії України – одного з найбільших зібрань Музейного фонду сучасної України. Крім виявлення і систематизації, планується також детальний опис і атрибуція віднайдених артефактів.

 

Конкурс, спрямовано на стимулювання студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників НаУКМА проводити дослідження у галузі історії України від найдавніших часів до сьогодення, в т. ч.  історії КМА протягом всього часу її існування.

 

Посилання на наказ

Дослідницькі гранти запроваджуються для аспірантів, докторантів  та молодих дослідників (до 35 років) з числа викладачів та співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія»  для участі в міжнародних наукових конференціях, що відбуваються за кордоном, за рахунок цільового благодійного внеску від Фонду Western NIS Enterprise Fund  (WNISEF). Конкурс є постійно діючим з кінцевим терміном подання заявок чотири рази на рік: до  01 жовтня,  до 01 січня, до  01 квітня, до  01 липня. Заявки надсилаються в електронному вигляді на адресу science@ukma.edu.ua, детальніше про умови - див.Положення

 

2017 рік

 

Ухвалою Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 25 січня 2018 року Премії за міжнародні наукові публікації присуджено
 
в галузі гуманітарних наук
 
ЛАРИСІ ДОВГІЙ
Dobro" and "blaho" in Ukrainian texts of the first quarter of the 17th century: Vocabulary translations. Sententiae, Volume 35, Issue 2, 2016, Pages 113-132
 
ДМИТРУ МАЗІНУ
A Canada-Ukraine collaborative initiative for introducing inclusive education for children with disabilities in Ukraine: participant perspectives. School Effectiveness and School Improvement, Volume 27, Issue 1, 2 January 2016, P. 24-44
 
НАТАЛІЇ ШЛІХТІ
How to establish an "anti-Soviet organization"? History of the Keston institute and a letter of orthodox believers from the Pochaev Lavra. Gosudarstvo, Religiia, Tserkov' v Rossii i za Rubezhom, Volume 35, Issue 1, 2017, Pages 244-268.
 
 
в галузі економічних наук
 
ІРИНІ ЛУК'ЯНЕНКО
Evidence of asymmetries and nonlinearity of unemployment and labour force participation rate in Ukraine. Prague Economic Papers, Vоlume 26, Issue 5, 2017, 24 p.
 
 
в галузі математичних наук та інформатики
 
БОГДАНІ ОЛІЙНИК
Homogeneous monomial groups and centralizers. Communications in Algebra, 9 June 2017, Pages 1-13.
 
 
в галузі природничих наук
 
ДЕНИСУ БІЛЬКО, НАДІЇ БІЛЬКО, ІРИНІ РУССУ
Circulating hematopoietic progenitor cells in patients affected by chornobyl accident. Experimental Oncology, Volume 38, Issue 4, Dec. 2016, P. 242-244
 
 
в галузі соціальних наук і технологій
 
ДАРІЇ ОРЛОВІЙ
Europe’ as a Normative Model in the Mediatised Discourse of Ukrainian Political Elites. Europe - Asia Studies, Volume 69, Issue 2, 2017, P. 222-241.
 
 
ОЛЕНІ САВЧУК
The relationship between family, parent, and child characteristics and intimate-partner violence (IPV) among Ukrainian mothers. Psychology of Violence, Vlume 7, Issue 3, July 2017, P. 469-477
 
 
ЮЛІЇ БАРСЬКІЙ
Patterns of harm reduction service utilization and HIV incidence among people who inject drugs in Ukraine: A two-part latent profile analysis. International Journal of Drug Policy, Volume 43, 1 May 2017, Pages 7-15

 

2016 рік 

 

Премії за міжнародні наукові публікації у 2016 р. присуджено (ухвала Вченої ради від 26.01.2017 р.):
 
1) КИСЕЛЬОВІЙ Тетяні Сергіївні
Pretenziia Dispute Resolution in Ukraine: Formal and Informal Transformation // Review of Central and East European law, 40(2015), pp. 57-95.DOI - 10.1163/15730352-40012000  Scopus: Q1
 
2) МАЛЬЦЕВІЙ Катерині Сергіївні
Prosocial Morality in Individual and Collective Cognition // Journal of Cognition and Culture, 16, 2016 (Issue 1-2), pp. 1-36.DOI - 10.1163/15685373-12342166 Scopus: Q1
 
3) ПЕТРОВУ Роману Арестовичу, Калініченко П.
On Similarities and Differences of the European Union and Eurasian Economic Union Legal Orders: Is There the ‘Eurasian Economic Union Acquis’?” // 43(3) Legal Issues of Economic Integration (2016), 295-307.  Scopus: Q3
 
4) КОНОВАЛОВІЙ Вікторія Валеріївна, Guzikevich K., БУРБАНУ Анатолію Флавіановичу, Kujawski W., Jarzynka K., Kujawa J.
Enhanced starch hydrolysis using α-amylase immobilized on cellulose ultrafiltration affinity membrane // Carbohydr Polym. 2016 Nov 5; 152:710-7. doi: 10.1016/j.carbpol.2016.07.065. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.07.065  Scopus: Q1
 
5) T. Rakitskaya, A. Truba, E. Radchenko, ГОЛУБУ Олександру Андрійовичу
Manganese(II) Complexes with Schiff  Bases  Immobilized on Nanosilica as Catalysts of the Reaction of Ozone Decomposition // Nanoscale Research Letters. – 2015. – Vol. 10. – 472 (9 р.) DOI: 10.1186/s11671-015-1179-6 Scopus: Q2
 
6) МІНАКОВУ Михайлу Анатолійовичу
Utopian Images of the West and Russia Among Supporters and Opponents of the Euromaidan // RussianPoliticsandLaw, 53:3, 2015, pp. 68-85. Scopus: Q2
 
7) ГАРАНЮ Олексію Васильовичу
Ukrainian-Russian Conflict and Its Implications for Northeast Asia // International Journal of Korean Unification Studies, No. 3, 2015, Vol. 24, pp.125-158
 
8) ІВАНОВУ Олегу Валерійовичу
Social Background of the Military Conflict in Ukraine: Regional cleavages and geopolitical orientations // Social, Health and Communication Studies Journal. – Vol. 2, no. 1. – pp. 52-73.
Representation of People's Foreign Policy Orientations in the Public Communication of Ukrainian Power Elites // Wladza Sadzenia. – nr. 8. – 2016. – pp. 13-40.
 
9) МАРЦЕНЮК Тамарі Олегівні
Sexuality and Revolution in Post‐Soviet Ukraine: LGBT Rights and the Euromaidan Protests of 2013–2014 // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 2, No. 1, pp. 49-74.
Early marriage in Roma communities in Ukraine: cultural and socioeconomic factors // Emecon: Employment and economy in Central and Eastern Europe, Vol. 1, 2015. – 22 pp.
Gender and Revolution in Ukraine: Women’s Participation in Euromaidan Protests of 2013-2014 // Perspectives on Europe, 2014, Vol. 44, Issue 2, pp. 15-22.

 

КОНКУРС за міжнародні публікації

Посилання на наказ

Конкурс стипендій на отримання грантів дослідникам від стратегічного партнера Могилянки – Благодійного Фонду «Повір у себе» започатковано у 2017 р. Метою Конкурсу є сприяння розкриттю дослідницького потенціалу викладачів НаУКМА, створення умов для їх професійного зростання (підготовка та захист докторських та PhD дисертацій, підготовка публікацій в міжнародних рейтингових журналах, що індексуються у наукометричних базах Web of Science Core Collection та/або Scopus та/чи інших публікацій за результатами досліджень (монографії, енциклопедії тощо), участі в міжнародних конференціях та ін.) та заохочення до наукових досліджень здібної молоді. Конкурс відбувається в 3-х номінаціях: 

  • «Професорська» - для викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук, або вчене звання професора, або досвід викладацької чи наукової діяльності не менше 20 років;
  • «Докторська» - для викладачів, які мають науковий ступінь PhD (кандидата наук), або вчене звання доцента, або досвід викладацької чи наукової роботи не менше 10 років;
  • «Молодий дослідник» - для викладачів віком до 35 років або випускників Докторської школи НаУКМА ім. родини Юхименків для підтримки наукових досліджень, якщо з моменту отримання ними наукового ступеня PhD (кандидата наук) не минуло 3 роки.

 

Науковцю, який займається актуальними у глобальному контексті дослідженнями і перемагає у конкурсі, протягом року виплачується спеціальний дослідницький грант, який дозволяє повністю зосередитися саме на науковій роботі, а не на викладанні. 

 

Лінк на положення: КОНКУРС ФОНДУ "Повір у себе"

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна