• Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2017 році
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»
  • Дні науки 2016

Кривий С. Л. Вступ до методів створення програмних продуктів: підручник. – Київ: НаУКМА, 2018. – 450 с.

kryviy 2018

ISBN 978-617-7668-00-7

 

У підручнику розглянуто основні методи створення алгоритмів і програм. Зокрема, описуються методи «поділяй і владарюй», динамічного програмування, жадібного вибору на основі теорії матроїдів, структурного проектування та програмування і змішаних обчислень. Описуються методи оцінки складності алгоритмів і програм як послідовних, так і паралельних, а також основні абстрактні типи даних та методи їх реалізації. Наводиться велика кількість прикладів.

 

Детальніше...

Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 24 січня 2018 р.) – Київ: НаУКМА. – 2018. – 72 с

24 01 2018

ISBN 978-617-7668-04-5

 

Збірник матеріалів конференції «Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених» присвячено актуальним проблемам і перспективам сучасного економічного розвитку в Україні та в світі.

Детальніше...

Воропай О. К., Пічик К. В., Чала Н. Д. Наукова робота: легко, із задоволенням. – Київ : НаУКМА, 2018. – 88 с.

Voropay Pychyc Chala

ISBN 978-617-7668-01-4

 

Навчальний посібник висвітлює основні засади ведення науково-дослідної роботи, а також містить практичні рекомендації щодо підготовки і презентації наукових робіт студентами (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи).

Детальніше...

Економіка підприємства : навч. посіб. / уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. В. Пічик. – Київ : НаУКМА, 2018. – 304 c.

Romanchenko 2018

У навчальному посібнику висвітлено основи виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах розвинутої ринкової економіки; розглянуто основи операційної, маркетингової, економічної та фінансової діяльності підприємства у їхній тісній взаємодії відповідно до концепції маркетингового менеджменту.

Детальніше...

Література та ідеологія: колективна монографія / наук. ред. та упоряд. В. П. Моренець. – К. : НаУКМА, 2017. – 485 с.

literature and ideology cover

ISBN 978-966-2410-97-6

 

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур.

Детальніше...

© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна