• Дні науки 2016
  • НАУКОВІ ЗДОБУТКИ Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2017 році
  • Конкурс Western NIS Enterprise Fund
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal
  • «Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal»

Література та ідеологія: колективна монографія / наук. ред. та упоряд. В. П. Моренець. – К. : НаУКМА, 2017. – 485 с.

literature and ideology cover

ISBN 978-966-2410-97-6

 

У колективній монографії здійснюється багатоаспектне міждисциплінарне дослідження взаємодії художньої творчості й твору літературного мистецтва з ідеологіями, що формують суспільні та культурні практики, через аналіз української літератури у компаративному зіставленні з відповідними явищами інших національних літератур.

Детальніше...

III Ukrainian-Polish scientific conference „Membrane and Sorption processes and technologies” (Kyiv, December 12-14, 2017). Abstracts / Editor: Vakuliuk P. – Kyiv: NaUKMA, 2017. – 315 p.

cover12 14 1017

ISBN 978-966-2410-98-3

 

This III Ukrainian-Polish scientific conference is devoted to the problems in the field of membrane and sorption technologies, their fundamental, applied and industrial aspects, is aimed at international integration of science and education, forming cooperation between universities and research institutions.

Детальніше...

Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : посібник з проведення тренінгу / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. Гусак] ;

Resiliens posybnyk 2Print

Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : НаУКМА, 2017. – 174 с.

 

У посібнику представлено основні підходи й стратегії роботи соціальних працівників та інших фахівців в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Детальніше...

Вища математика для нематематичних спеціальностей : навч. посіб. / С. С. Дрінь, С. М. Дяченко, Ю. О. Захарійченко, Р. К. Чорней. – К. : НаУКМА, 2017. – 218 с. – (Серія «Могилянський підручник»)

higher math

ISBN 978-966-2410-99-0 (Серія «Могилянський підручник»)

ISBN 978-966-2410-84-6

 

Навчальний посібник містить матеріали із семи розділів курсу вищої математики: лінійна і векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу, інтегральне числення, ряди, функції багатьох змінних, диференціальні рівняння. Теоретичний матеріал викладено в доступній формі, з великою кількістю прикладів, задач та ілюстрацій.

Детальніше...

Кришталь, Олег Наука та мистецтво: дві ноги для поступу. – Київ : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2017. – 24 с. : фото.

Obkladynka min

ISBN 978-966-2410-93-8

 

У лекції знаного в Україні та світі вченого в галузі біофізики, академіка НАН України, доктора біологічних наук, лауреата Державної премії СРСР і України в галузі науки і техніки, Почесного професора НаУКМА розглянуто знакові етапи еволюційного процесу з акцентом на виникненні свідомого мозку, що творить культуру, та перспективі побудови надрозуму, спираючись на досі незбагненну магічність наукового пізнання та опанування мистецтва як спрямованого знаряддя (само)пізнання.

Детальніше...

Більше матеріалів...

  1. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»: навчально-методичний посіб. – Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017. – 208 с.
  2. Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Г. Лук’яненко. – К. : НаУКМА, 2017. – 464 с.
  3. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак, В. Чернобровкіна, В. Чернобровкін, А. Максименко, С. Богданов, О. Бойко ; за заг. ред. Н. Гусак] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ
  4. Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська, О. Іванов, Т. Костюченко, Л. Малиш, Т. Марценюк, С. Стукало ; за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. – К. : НаУКМА, 2017. – 180 с.
© 2012-2018 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна