Дослідження

Про нас

Дослідження

Публікації

 У 2017 році співробітники Лабораторії розпочали виконання фундаментальної науково-дослідної роботи "Детекція генетичної стійкості до фузаріозу у інтрогресивних ліній пшениці з використанням сенсорних систем на основі молекулярно-імпринтованих полімерних мембран", метою якої єстворення інтрогресивних ліній м’якої пшениці, стійких до фузаріозу, за допомогою розробленого протягом виконання проекту способу оцінки стійкості з застосуванням оптичних сенсорних систем, створених на основі наноструктурованих полімерних мембран, отриманих методом молекулярного імпринтингу.

 

Протягом 2012-2014 рр. Лабораторія працювала над фундаментальною науково-дослідною роботою "Підвищення екологічної пластичності м’якої пшениці через індукцію рекомбіногенезу за участю інтрогресивного хроматину". Охарактеризовано низку інтрогресивних ліній пшениці, які мають фрагменти чужинного хроматину різних обсягів та різної гомеологічної належності від різних видів егілопсу, щодо поліморфізму за низкою мікросателітних локусів, специфічними для хромосом субгеному D м’якої пшениці. Це відкриває можливості використання певних SSR-локусів для скринування картуючих популяцій, отриманих за участю інтрогресивних ліній, для генетичного аналізу та маркеруванню генів інтересу.

 

Протягом 2008-2010 років Лабораторія виконувала фундаментальну науково-дослідну роботу "Локалізація чужинних генів стійкості до грибних захворювань пшениці у гексаплоїдній пшениці Triticum aestivum L., перенесених до її геному від низки видів Aegilops та Triticum", в результаті якої із застосуванням адекватного рослинного матеріалу та метода ПЛР з праймерами до мікросателітних локусів, які вказувались, як специфічні до хромосоми 3D, доведено, що специфічність вивчених локусів стосується тільки гомологічної групи хромосом, а у середині групи носить генотипний, а не геномноспецифічний характер. Стійкість до борошнистої роси інтрогресивних ліній T. aestivum / Ae. sharonensis контролюється одним домінантним геном, переданим у складі транслокацій 3Sl.3DS та 3Sl.3DL. Гаметоцидна хромосома 4Sl може застосовуватися у складі чужинно-заміщенних інтрогресивних ліній 4D/4Sl у якості індуктора рекомбінації генетичного матеріалу у геномах гібридного походження. Стійкість до борошнистої роси інтрогресивних ліній T. aestivum / Ae. speltoides, T. aestivum / A./ umbellulata, T. aestivum /T. miguschovae контролюється кількома генами, переданими до геному м’якої пшениці у складі цілих хромосом з гомологічних груп 1 та 6 для ліній T. aestivum / Ae. speltoides, 1 та 7 для ліній або T. aestivum / A. umbellulata або їхніх транслокацій на гомеологічні хромосом пшениці. Стійкі лінії T. aestivum /T. miguschovae характеризуються транслокаціями з хромосом 3Ab, 3Dt 6Dt на хромосоми м’якої пшениці. Ідентифіковано сполучення стійких інтрогресивних ліній та генотипів пшениці, у яких перші можна застосовувати у якості джерела, а другі – у якості реціпїєнта гена стійкості у хромосомі 3D за умов наявності зчеплення між геном стійкості та певним мікросателітним локусом.

© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна