Публікації

Про нас

Дослідження

Публікації

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії, збірники

 • Міжкультурний діалог. Т. 1 : Ідентичність / [упоряд. О. Бетлій та К. Диса] ; Центр польських та європейських студій НаУКМА. – [К.] : Дух і Літера, [2009]. – 464 c.
 • Польські студії. І-й конкурс ім. Єжи Гедройця: зб. наук. статей / [упоряд. О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич]. – К.: Дух і літера, 2008. – 367 с.

 

Публікації /статті

2016

 Наукові статті

 

 • Dysa K. 2015. “Kievelson Valerie. Desperate Magic: The Moral Economy of Witchcraft in Seventeenth-Century Russia.” Cahiers du Monde russe 56 (4): 802-805 (Scopus)
 • Betlij O. Nie jestem polonofilką // Nowa Europa Wschodnia. – 2016. – N 5. – S. 72-85 (1 др. арк.)
 • Диса КЛ. Путівники для паломників до Києва середини ХІХ ст. : закладення канону? / Катерина Диса // Наукові записки НаУКМА.– Т. 169. Історичні науки. – Київ, 2015. – С. 24-29 (0,5 др. арк.)
 • Диса К. Л. Становлення і розвиток клубної культури у радянському і пострадянському Києві 1960-1990 рр. / Катерина Диса // Наукові записки НаУКМА. – Т. 182. Історичні науки. − Київ, 2016. –С. 56-61 (0,5 др. арк.).
 • Бетлій О. Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ /Олена Бетлій // Історія, пам’ять, політика: Збірник наукових праць. – К.: Ін-т історії НАН, 2016. – С. 53-72.  (1 др. арк.)

 

Інше

 

 • Живучи в модерному місті: Київ кінця ХІХ - середини ХХ століть / Під ред. О. Бетлій, К. Диси, О. Мартинюк. - Київ: Дух і літера, 2016. - 296 с. (у друці)
 • Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Білорусь. Дискусійна записка. – К.: ІСП, 2016. – 56 с. (співавтор) (2 дрк. арк.)
 • Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Дискусійна записка. – К.: ІСП, 2016.  – 59 с. (2,5 дрк арк)
 • Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Литва. Дискусійна записка. – К.: ІСП, 2016. – 56 с. (2,5 дрк. арк)
 • Бетлій О. Регіональна модель безпеки // Гарантії безпеки. Аналіз основних моделей. – К.: ІСП, 2016. – (вийде 3 грудня, 2016) (1,5 дрк арк)

 

2015

 

 • Kisly M. Post-traumatic generation: childhood of deported Crimean Tatars in Uzbekistan // International Crimes and History. – 2015 – №16. – Р.71-94 (1 др. арк).

2013

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):

 • Багро Сергій. Уявлення про козацьку вітчизну в сучасній історіографії // Наукові записки НаУКМА. - Т. 143: Історичні науки. - Київ. - 2013. - С. 48-54.
 • Багро Сергій. Вітчизна Григорія Грабянки: міркування про поширення поняття козацької вітчизни в Гетьманщині у кінці XVII - першій половині XVIII ст. // Сіверщина в історії України. - 2013. - Вип. 6. - С. 188-191.

В іноземних журналах

 • Dysa Kateryna. A Family Matter: The Case of a Witch Family in the Eighteenth-Century Volhynian Town // Witchcraft Casebook: Magic in Russia, Poland, and Ukraine, 15th-21st Centuries, ed. Valerie Kivelson. Special issue of Russian History / Histoire Rus. - Vol. 40, nos. 3-4, 2013. - Pр. 352–363.

2012

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу)

 • Бетлій О. В. Заява Центру польських та європейських студій НаУКМА / Олена Бетлій, Катерина Диса // Мандрівець. - 2012. - № 1. - С. 83-84.
 • Бетлій О. В. Лекції академічного проекту "Націєтворчі процеси в Україні у XX сторіччі" / Олена Бетлій, Катерина Диса // Мандрівець. - 2012. - № 1. - С. 82-83.

2007-2008

2008

 • Бетлій О. В. Dziedzictwo Kresow Nasze Wspolne Dziedzictwo? red. Jacek Purchla, Krakow : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2006, 341 s. : [рецензія] / О. Бетлій // Польські студії : спец. вип. / упоряд. О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич ; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", [Центр європейських і гуманітарних досліджень, Центр польських і європейських студій.]. К. : [Дух і Літера, 2008]. С. 276-277. – (Дух і Літера ; № 20)
 • Бетлій О. В. Wlodzimerz Osadczy. Swieta Rus. Rozwoj i Oddzialywanie Idei Prawoslawia w Galicji. – Lublin : Wydawnictwo UMCS : EKPU, IESW, 2007,791 s. : [рецензія] / О. Бетлій // Польські студії : спец. вип. / упоряд. О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич ; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", [Центр європейських і гуманітарних досліджень, Центр польських і європейських студій.]. К. : [Дух і Літера, 2008]. С. 245-246. – (Дух і Літера ; № 20)
 • Бетлій О. В. Нотатки про польські книжки. присвячені українській тематиці, які вийшли друком протягом 2005-2007 рр. / О. Бетлій, Т. Дзядевич, П. Федоренко // Польські студії : спеціальний випуск / упоряд. О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич ; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", [Центр європейських і гуманітарних досліджень, Центр польських і європейських студій.]. К. : [Дух і Літера, 2008]. С. 347-364. – (Дух і Літера ; № 20)
 • Бетлій О. В. Поляки на Півдні України : історія і сьогодення : у 2 т. – Жешов, Київ, Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008 (Серія "Україна : історія і сучасність"). Т. 1. 328 с. Т. 2. 264 с. : [рецензія] / О. Бетлій// Польські студії : спец. вип. / упоряд. О. Бетлій, О. Гнатюк, Т. Дзядевич ; ред. К. Сігов, Л. Фінберг ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія", [Центр європейських і гуманітарних досліджень, Центр польських і європейських студій.]. К. : [Дух і Літера, 2008]. С. 258-259. – (Дух і Літера ; № 20)
 • Диса К. Л. Альтернативний шлях до знань : алхімія розенкрейцерів і виклики доби Просвітництва у XVII-XVIII ст. / К.Л. Диса // Наукові записки. Т. 78 : Історичні науки / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.Є. Панченко ... [та ін.] ; упоряд. В.О. Щербак]. К. : Києво-Могилянська академія, 2008. С. 50-55.

2007

 • Дзядевич Т. М. Представлення Європи у повоєнній прозі Олеся Гончара (1946 – 1948 р.) /Т.М. Дзядевич // Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 7–12.
 • Семенова Д. Cпроба постколоніального прочитання фантастичного роману Андрія Бєляніна “Відстріл наречених” /Д. Семенова// Магістеріум. Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вип. 29 : Літературознавчі студії / Редкол. : В.С. Брюховецький та ін. ; НаУКМА – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 83–86.
© 2012-2017 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна