НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258579

Назва:

Вибрані питання програмної інженеріїАнотація: Мета курсу полягає у розвиненні і закріпленні вмінь самостійно опрацьовувати складну науково-технічну літературу з програмної інженерії; оволодінням методами аналізу і рецензування програмного коду, складеного на основі об'єктно-орієнтованої парадигми із складних типів ієрархій, програмних ідіом і проектних взірців. Для вивчення курсу необхідне попереднє вивчення "Методів об'єктно-орієнтованого програмування". Курс проходить у вигляді наукового семінару, кожен учасник якого самостійно реферує обраний розділ або статтю і готує наукову доповідь. Доповідь супроводжується презентацією, попередньо розміщеною на порталі семінару, і ілюструється підготовленим автором програмним кодом. Для кожної доповіді, крім доповідача, призначається рецензент, завдання якого полягає у сприянні підвищенню якості доповіді, пошуку додаткових джерел, демонстраційних матеріалів. Література для реферування і теми доповідей визначаються залежно від інтересів учасників на установчому занятті.