НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258700

Назва:

Математична логіка та теорія алгоритмівАнотація: У курсі вивчаються основи математичної логіки, формальні мови, формальні теорії на прикладі числення висловлювань та числення предикатів. В другій частині вивчається теорія алгоритмів. Розглядається теорія складності алгоритмів, лямбда числення, теорія примітивно рекурсивних функцій.