НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258796

Назва:

Математичний аналізАнотація: Базова математична дисципліна факультету інформатики. Відіграє важливу роль у розумінні науки, техніки, економіки та інформатики. Містить основи координатного методу; диференціальне та інтегральне числення, теорію рядів. Метою курсу є вивчення поняття функції та її властивостей (монотонності, неперервності, обмеженості), похідної та її застосування при моделюванні графіків функцій, знаходженні екстремумів функції, наближених обчисленнях, інтегралу (невизначеного та визначеного) та його застосування для обчислення довжини дуги кривої, площі криволінійної трапеції та об'єму тіла обертання.