НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258805

Назва:

Методи та засоби обробки інформаціїАнотація: Курс присвячений методам та засобам обробки інформації, як поступає до нас через певні проміжки часу, тобто аналізу, моделюванню та прогнозування часових рядів. У курсі ви дізнаєтесь, як влаштовано світ сьогодні (моделювання) і що буде завтра (прогнозування). Розглядаються методи виділення тренду та періодичної складової, побудова авто кореляційної (АКФ) та часткової авто кореляційної (ЧАКФ) функції, моделювання часових рядів за допомогою АРІМА - моделей. Також розглядається теорія прогнозування стаціонарних часових рядів за умови відомої АКФ (або спектральної щільності) і в умовах спектральної невизначеності. У якості засобів обробки інформації розглядаються електронні таблиці, статистичні пакети та мова програмування Python.