НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 258822

Назва:

Основи штучного інтелектуАнотація: Курс включає основні розділи і поняття з основ застосування класичних методів штучного інтелекту та найважливіших паттернів проектування; центральне місце займають методи подання знань та навчання. Детально розглядаються онтологічний та логічний підходи до проектування знань, а також основні підходи до вирішення задач на основі нейронних мереж, генетичні алгоритми. Розглядаються важливі прикладні застосування, зокрема розпізнавання образів, ігрові задачі тощо. Знання та практичний досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять значно розширити можливості студентів при засвоєнні комплексу спеціальних дисциплін та написанні дипломних проектів.