НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259197

Назва:

Політичний екстремізмАнотація: Курс "Політичний екстремізм" покликаний сформувати у студентів комплексні знання про природу, типи та особливості політичного екстремізму. Питання розглядаються з політологічної, соціологічної та психологічної перспектив. Комбінуючи широку теоретичну базу та дослідження ключових випадків, курс "Політичний екстремізм" сприяє поглибленню аналітичних і практичних навичок у студентів і суттєво розширює їхні знання про особливості появи, теоретичні обґрунтування та практичні кроки основних представників політичного екстремізму 20 ст.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 2

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Гомза І.А.

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" оволодіти основними теоріями, що пояснюють феномен політичного екстремізму, зрозуміти індивідуальні та соціальні фактори радикалізації, розуміти вплив політичного екстремізму на політичні процеси;
" визначати причини появи екстремістських угрупувань в конкретних соціальних умовах, визначати рівень загроз та пропонувати шляхи боротьби з ними.


Спосіб навчання: аудиторне, самсотійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Суспільно-політичні рухи, Основи політичної науки.

Зміст дисципліни: Курс передбачає ознайомлення з основними типами сучасного політичного екстремізму. Викладання розгортатиметься за трьома напрямками: ідеологічним (ознайомлення з ідеологічними особливостями кожного з підвидів політичного екстремізму), соціологічним (вивчення соціальної бази та соціальної функції кожного з підвидів політичного екстремізму), психологічним (дослідження психології рядового учасника екстремістських угрупувань). В сукупності курс покликаний прояснити індивідуальні мотивації учасників екстремістських рухів, соціальні умови їхнього поширення та теоретико-ідеологічні елементи їхніх доктрин.


Рекомендована література: " Abu Bakr Naji. The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass. - John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University, 2006.
" Abrahms, Max. Why Terrorism Does Not Work // International Security. - 2006. - Vol. 31, - No. 2. - Р. 42-78
" Barnes, Cedric & Hassan, Harun. The Rise and Fall of Mogadishu's Islamic Courts // Journal of Eastern African Studies. - 2007. - Vol. 1. - № 2. - Р. 151-160
" Burleigh, Michael. Cultural History of Terrorism. - London: Group Press, 1981. - Р. 67-87
" Crenshaw, Martha. Theories of terrorism: Instrumental and organizational approaches // Journal of Strategic Studies. - 1987. - Vol. 10. - No. 4. - P. 13-31
" Gambetta, Diego and Hertog, Steffen. Engineers of Jihad: the curious connection between violent extremism and education. - Princeton: Princeton University Press, 2016. - P. 100-158.
" Griffin, Roger. From slime mould to rhizome: an introduction to the groupuscular right // Patterns of Prejudice. - 2003. - Vol 37. - № 1. - Р. 27-50
" Jamieson, Alison. Entry, discipline and exit in the Italian Red Brigades // Terrorism and Political Violence. - 1990. - Vol.2, - №1. - Р. 1-20
" Juergensmeyer, Mark. Global rebellion : religious challenges to the secular state, from Christian militias to Al Qaeda. - Berkeley: University of California Press, 2008. - Р. 193-211; 247-260
" Kaplan, Jeffrey. 'Leaderless resistance' // Terrorism and Political Violence. - 1997. - Vol. 9. - № 3. - Р. 80-95
" Kydd, Andrew & Walter, Barbara. The Strategies of Terrorism // International Security. - 2006. - Vol. 56. - No. 2. - P. 49-80.
" McCauley, Clark & Moskalenko, Sophia. Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism // Terrorism and Political Violence. - 2008. - Vol. 20, - № 3. - Р. 415-433
" Pape, Rober. Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. - New York: Random House, 2005. - Р.17-69
" Steinhoff, Patricia. Hijackers, Bombers, and Bank Robbers: Managerial Style in the Japanese Red Army // The Journal of Asian Studies. - 1989. - Vol. 48. - No. 4. - P. 724-740
" Schmid, Alex. Frameworks For Conceptualising Terrorism // Terrorism and Political Violence. - 2004. - Vol. 16. - No. 2. - P. 197-221Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, вирішення тестових задач на семінарі

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, дослідницька робота підсумковий контроль (30 %) - тестові контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська