НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259208

Назва:

Зовнішня політика та європейська інтеграція УкраїниАнотація: Мета курсу - дати студентам фахові знання про процес формування та реалізації зовнішньої політики України, зокрема її євроінтеграційної частини. Україна та Європейський Союз встановили відносини у грудні 1991 року, в у листопаді 2013 року відмова уряду України підписати Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликала громадянські протести і стали початком революційних подій. Наразі ключовим елементом зовнішньої політики України є стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Курс надасть студентам розуміння того, як формується та впроваджується сучасна українська зовнішня політика, зокрема її євроінтеграційна складова. Після короткого ознайомлення з історією та основними аналітичними підходами, курс відслідковує процес вироблення зовнішньої політики, розвиток відносин із ключовими гравцями, а також ЄС; визначає внутрішні та зовнішні змінні європейської інтеграції України.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Гнатюк М М доц.доктор наук

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- орієнтуватися в теорії культурно-історичних типів і сучасному цивілізаційному підході та засвоїти критерії визначення та сутнісні особливості цивілізаційного поділу світу як в історичній ретроспективі, так і в сучасних реаліях;
- розуміти особливості цивілізаційних взаємодій та аналізувати відповідні комунікативні практики.


Спосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія міжнародних відносин, етнополітологія.

Зміст дисципліни: Мета курсу - розгляд культурно-цивілізаційного контексту міжнародних відносин. Значне місце приділяється методології цивілізаційних досліджень, акцентується увага на навичках роботи дослідника. Охоплення основних сучасних культурно-цивілізаційних ареалів формує широкий та комплексний підхід у вивченні міжнародних відносин та суспільно-політичних моделей, що, в свою чергу, надає студентам можливість подолання одновимірного погляду в традиційних суспільно-політичних науках.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %) усне опитування, реферати. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - усний іспит

Мова навчання: українська