НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259228

Назва:

Теорія ігорАнотація: Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Зубрицька Л.Й.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Курс присвячено застосуванню теорії ігор у аналізі політичних ситуацій та конфліктів, міжнародних відносин. У рамках лекційних та практичних семінарських занять передбачено детальний розгляд таких моделей: "Дилема в'язня" (Prisoner's Dilemma, PD), "Курча" (Chicken), "Полювання на оленя" (Stag hunt), "Страховка" (Assurance), "Глухий кут" (Deadlock), "Трагедія общин" (Tragedy of the Commons), "Диктатор" (Dictator Game) та інші.


Рекомендована література: 1. J. Tirole. 1988. Industrial organization.- MIT Press. Cambridge, Massachusets. (Ж.Тироль. Теория отраслевых рынков.- М.Экономика, 1999.) (Глава 11).
2. В.Бусыгин, С.Коковин, Е.Желободько, А.Цыплаков. 1999. "Микроэкономический анализ несовершенных рынков".- TEMPUS (TACIS), NSU, Новосибирск. (Глава 1).
3. В.Бусыгин, С.Коковин, А.Цыплаков. 1996. "Методы микроэкономического ана- лиза" - TEMPUS (TACIS), NSU, Новосибирск. (Глава 1).
4. D.M. Kreps. 1990. A Course in Microeconomic Theory.- Princeton University Press, Princeton. (Part III, Chapters 11-15)
5. Peter C. Ordeshook. 1992. A Political Theory Primer.- Routledge, N.-Y., London.
6. Andrew Heywood. 1997. Politics .- London, Macmillan. 65
7. R.B.Myerson. 1991. Game Theory (Analysis of Conflict).- Harvard U.P., Camridge, London.
8. Fudenberg, Drew and Jean Tirole. 1991. Game theory.- MIT Press. Cambridge, Massachusets.
9. J.-E.Lane and S.Ersson. 1994. Comparative politics.- Cambridge, Blackwell.
10. Э.Мулен. 1985. Теория игр, с примерами из мат. экономики.- пер. с англ. Моск- ва, Мир.
11. Э.Мулен. 1991. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели.- пер. с англ. Москва, Мир.
12. Э.Экланд. 1985. Математическая экономика.- пер. с англ. Москва, Мир.
13. В.Маракулин. 2001. Равновесный анализ математических моделей экономики с нестандартными ценами (Теория игр - часть 3).- Новосибирск НГУ.
14. Р.Льюс, Э.Райфа. 1971.// Игры и решения.- пер. с англ. Москва, Мир. //
15. Р. Оуен. 1971// Теория игр.- пер. с англ. Москва, Наука. //
16. Дж.фон Нейман, О.Моргенштерн. 1970. Теория игр и экономическое поведение.- пер. с англ. Москва, Наука.
17.Лебедева М.М. Международные отношения. Теории, конфликты,
движения, организации. - М., 2009, 320 с.
18.Дегтерев Д.А. Зарубежные работы по теории игр / Д.А. Дегтерев // Международные процессы. - 2009. - № 2 (20), май-август.
19.Белянин А. Томас Шеллинг, Роберт Ауман и теория интерактивных
взаимодействий // Вопросы экономики. № 1, 2006. С.4-21.
20.Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. М.:
Гардарики, 2002.
20.Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2002. С.89-104.
21.Т. Шеллинг Теория конфликта \\Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2002. ( с. 251 - 266)
22. Дегтерев Д.А. Зарубежные работы по теории игр / Д.А. Дегтерев // Международные процессы. - 2009. - № 2 (20), май-август.
23. С. Коковин. Лекции по теории игр в политологии, 2006 ( Часть 1. с 15 -31)
24. С. Коковин. Лекции по теории игр в политологии, 2006 ( Часть 2. Радел 3,4.5.)
25.Avenhaus R., Zartmann W. Diplomacy Games. Formal Models and International Negotiations. Springer, Germany. 2007
26.Т.Маляренко. Теорія ігор у дослідженні конфліктів. //Інтернет-ресурс.
27. Munck Gerardo. Game Theory and Comparative Politics.
28. Малоіван І. Теорія ігор: сутність та основні принципи. //Інтернет-ресурс.


Мова навчання: українська