НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259230

Назва:

Політичний копірайтингАнотація: Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політичних комунікаціях , вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Зубрицька Л.Й.

Результати навчання: опанування знань та технологій створення текстового та невербального контенту, що застосовується у політичних комунікаціях.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Політологія, Зв'язки з громадськістю, журналістика

Зміст дисципліни: Курс передбачає ознайомлення студентів із базовими принципами та технологіями копірайтингу в політиці, вивчення основних законів, правил та вимог написання ефективних текстів та створення невербального контенту, що використовується у політичних комунікаціях. Практичні заняття присвячено темам: "Написання та дизайн агітаційних листівок", "Технологія написання прес-релізу та прес-кіту", "Політична новина для, телебачення, радіо, періодичних друкованих ЗМІ, сайту, соцмереж", "Копірайтинг візуальної політичної реклами" тощо.


Рекомендована література: 1. Бердышев С. Рекламный текст. Методика составления и оформления / С. Бердышев. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 252 с.
2. Блинкина-Мельник М. Рекламный текст. Задачник для копирайтеров / М. Блинкина-Мельник. - М.: ОГИ, 2003. - 200 с.
3. Брукс П. Копирайтинг: какнаписать рекламу, котораябудетпродавать / П. Брукс. - М. : БераторПаблишинг, 2005. - 128с.
4. Викентьев И. Приемырекламы и PublicRelations. Программы - консультанты / И. Викентьев. - 7-е издание. - М. : Бизнес-пресса, 2007. - 380с.Форми та методи навчання: лекції, семінари

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) презентація проектів, написання науково-дослідницьких робіт. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання)., форма контролю - залік.

Мова навчання: українська