НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259238

Назва:

Громадянське суспільство в політичному процесіАнотація: Курс "Громадянське суспільство в політичному процесі" більш детально знайомить студентів(ок) з однією із складових політичної системи - громадянським суспільством. Курс передбачає певний мінімум теоретичних знань. Розкривається зміст поняття "громадянське суспільство", наводяться основні концепції громадянського суспільства. Студент(к)и знайомляться із законодавчою базою України, що регулює діяльність громадянського суспільства. Практичні заняття відбуваються в міні групах з 3 - 4 учасників. Студент(к)и мають підготувати грантовий проект для отримання фінансування та представити його аудиторії для подальшого обговорення.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. к.н. Кисельов Сергій Олегович

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Розвиток уявлень про громадянське суспільство в історії політичної теорії; основні сучасні концепції теорії громадянського суспільства; написання Статуту НУО; написання грантового проекту.

Форми та методи навчання: лекції, семінари,залік

Мова навчання: українська