НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259240

Назва:

Практика навчальнаАнотація: Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент Гнатюк Микола Миколайович

Результати навчання: У результаті опрацювання модуля студент повинен:
- закріпити теоретичні знання і виробити практичні навики роботи в громадських (державних) установах;
- сформувати уміння і навики самостійного планування робочого часу;
- вивчити та узагальнити досвід практичної роботи громадської (державної) установи.


Спосіб навчання: практичні заняття.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Основи політичної науки".

Зміст дисципліни: Навчальна практика передбачає ознайомлення із роботою громадської чи державної установи. Перед проходженням практики кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, знайомить з графіком консультацій. На період практики студенти переходять у підпорядкування адміністрації установи в якій проходить практика. Студенти складають індивідуальний план практики, а по закінченню практики складають звіт про проходження практики.


Рекомендована література: Меркулова Н. М. Навчальна практика: Методичні рекомендації. - Х : Основа, 2004.

Форми та методи навчання: самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Оцінювання роботи здійснюється за 100-бальною системою.

Мова навчання: українська