НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259242

Назва:

Основи політичної аналітикиАнотація: Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Зубрицька Л.Й.

Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен:
знати: теоретико-методологічні засади політичної аналітики, методи аналізу в сфері політичних досліджень, особливості проведення аналізу різноманітних політичних ситуацій та текстів, основ та процесу електорального аналізу, особливості аналізу в сфері державної та публічної політики.
вміти: проводити різноманітні види та форми аналітичних досліджень у сфері політики, застосовуючи відповідні методи та прийоми, складати та грамотно оформлювати аналітичні документи (записку та звіт).
?


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Курс передбачає ознайомлення студентів з основами політичної аналітики як науки, її теоретико-методологічними принципами та особливостями практичного застосування в політичній сфері, освоєння основних методів та методик політичної аналітики. Політичний аналіз розглядається в теоретико-фундаментальному, інструментально-емпіричному та практично-прикладному вимірах. Окрім теоретичних знань, студенти набувають базових практичних навичок та вмінь в контексті технології написання аналітичних документів. Після прослуховування курсу студенти повинні володіти знаннями щодо теоретичних засад політичної аналітики, методів аналізу в сфері політичних досліджень, особливостей проведення аналізу різноманітних політичних ситуацій та текстів, основ та процесу електорального аналізу, особливостей аналізу в сфері державної та публічної політики. А також вміти застосовувати різноманітні методи в процесі аналітичного дослідження та складати та грамотно оформлювати аналітичні документи (записку та звіт).

Форми та методи навчання: лекції, семінари, заілк

Мова навчання: українська