НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259244

Назва:

Курсова роботаАнотація: Курсова робота - невід'ємна складова навчального процесу в НаУКМА, важливий засіб підготовки майбутнього фахівця. Працюючи над курсовою, студент набуває навичок самостійної пошукової (евристичної) праці; опановує сучасні дослідницькі методики; знайомиться з науковою літературою; розвиває вміння викладати думки та ідеї академічною мовою; закріплює культуру належного ставлення до стандартів, оформлення наукової праці. Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Форми та методи навчання: самостійна робота