НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259250

Назва:

Сучасні політичні ідеологіїАнотація: Різноплановість та багатовимірність поняття "ідеологія", як у політичному так і філософському планах; ідеологія - як платформа для утворення та консолідації політичних партій; уживання різноманітних ідеологій у сучасних політичних практиках, як на макро-, так і мікро- рівнях.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 6

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл. Новічкова О.С.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Різноплановість та багатовимірність поняття "ідеологія", як у політичному так і філософському планах; ідеологія - як платформа для утворення та консолідації політичних партій; уживання різноманітних ідеологій у сучасних політичних практиках, як на макро-, так і мікро- рівнях.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, залік

Мова навчання: українська