НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259251

Назва:

Практика науково-дослідницькаАнотація: Практика – необхідний елемент науково-навчального процесу підготовки маґістрів. Мета – закріпити навички дослідницько-пошукової діяльності, набуті студентами під час вивчення теоретичних курсів, сформувати уміння й навички прийняття самостійних рішень у науковій роботі, виховати потребу систематично поглиблювати свої знання та творчо їх застосовувати на практиці.