НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259253

Назва:

Міф у сучасному політичному дискурсіАнотація: Метою викладання курсу є оволодіння майбутніми політологами методології і методами критики та інтерпретації міфічних підвалин сучасного політичного дискурсу для формування критичного мислення. В курсі розкриваються сучасні підходи до розуміння політичного міфу, а саме: психоаналіз, герменевтика, феноменологія, структуралізм, семіологія, дискурс-аналіз. Практичний вимір курсу містить завдання із застосуванням вищевказаних підходів до аналізу та інтерпретації сучасних політичних медіа- повідомлень

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): доц. Амельченко Н.А.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Психоаналітичний, герменевничний, феноменологічний підходи до розуміння сутності міфу, структуралістська концепція міфу, семіологічна критика міфу Р.Барта, сучасні форми дискурс-аналізу міфу, особливо, концепції Е.Лакло і Ш.Муф і критичний дискурс-аналіз Н.Феркло в якості способів деконструкції політичних міфів.


Рекомендована література: Література:
1.Тексти і зображення для деконструкції міфічних повідомлень


Форми та методи навчання: лекції, семінари, залік

Мова навчання: українська