НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259254

Назва:

Основи державної політикиАнотація: розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): д.політ.н. Дем'янчук Олександр Петрович

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати і розуміти теоретичні основи державної політики, її місце в системі управлінських рішень, закономірності вироблення, ухвалення і здійснення;
- уміти збирати з різноманітних джерел інформації, аналізувати та узагальнювати аналітичні матеріали стосовно процесів вироблення державної політики в окремих галузях суспільного життя;
- оцінювати роль і місце політичних інститутів у політичних процесах;
- виокремлювати політичну складову в управлінських процесах;
- пояснювати окремі дії та рішення акторів політики.


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, філософія, історія української політичної думки, історія політичних вчень, сучасні західні політичні теорії, політологічна теорія держави.

Зміст дисципліни: розробка державної політики та здійснення державного управління як політичні процеси; методи і підходи до аналізу окремих етапів політичних процесів вироблення державної політики; основні завдання, цілі та використання аналізу державної політики і процесів державного управління.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, практичні заняття, написання аналітичної записки.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (70 %) доповіді на семінарах, участь в обговоренні, виконання практичних вправ, аналітична записка. Підсумковий контроль (30 % контрольні завдання), форма контролю - іспит.

Мова навчання: українська, англійська.