НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259261

Назва:

Політична соціологіяТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 201702018

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- опанувати панораму французької політичної та філософської думки ХХ ст.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: світова політична історія, філософія, історія політичних ідей.

Зміст дисципліни: основні політичні, соціальні та філософські теорії представників французької думки зазначеного періоду.


Рекомендована література: : Frederick Coplston, Historija filosofii, tom IX, Instytut widawniczy pax, Warszawa, 1991.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %) усне опитування, реферати, конспекти. Підсумковий контроль (60 % контрольні завдання).

Мова навчання: українська