НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259262

Назва:

Демократія: від теорії до практикиАнотація: Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов'язані з ефективною громадянською активністю.

Тип дисципліни: Нормативна

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість кредитів: ЄКТС-4,5

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Зубрицька Л.Й.кан.наук

Результати навчання: Очікувані результати навчання: розуміння ролі влади в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності уряду та співпраці з ним, а також яким чином воно дозволяє громадянам самостійно чи колективно досягати цілей.
Очікується також, що студенти розвинуть навички, пов'язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети.


Спосіб навчання: Аудиторне

Зміст дисципліни: Мета: формування у студентів цілісного розуміння явища демократії, а також зміцнення знань, навичок та схильностей студентів, які пов'язані з ефективною громадянською активністю.


Рекомендована література: 1.Демократія: від теорії до практики. Підручник курсу. - К., 2018 р.
2.Демократія: від теорії до практики. Навчальний посібник для студентів. - К., 2018 р.

Література додаткова:
1. Гусєв В. І. Ідея свободи у філософії Д. Локка. - К., 2001.
2. Даль Р. Введение в экономическую демократию. М. 1991
3. Арон Р. Эссе о свободах. - М., 2005. - 208 с.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Екзаменаційні тести.

Мова навчання: Українська