НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259263

Назва:

Сучасні теорії влади і політикиАнотація: Метою викладання курсу "Сучасні теорії влади і політики" є оволодіння майбутніми політологами сучасними концепціями політики та влади для розуміння та вирішення соціально-політичних проблем нашого суспільства. У курсі надається обґрунтування розрізненню влади і політики, влади і насильства, відмінності сучасного характеру влади і політики від їх модерного типу. Зміст та форми проведення теоретичних та практичних занять націлені на засвоєння теоретичних принципів в якості методології аналізу еволюції типів влади та політики від традиційного до модерного та постмодерного суспільства

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 24

Семестр: 8

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): доц., к. філос. н. Амельченко Наталія Анатоліївна

Результати навчання: - Засвоїти сучасні підходи до розрізнення влади і політики, влади і насильства, типів раціональності у політиці, відмінності сучасної влади і політики від попередніх історичних форм;

- Оволодіти сучасними концепціями влади і політики в якості методології аналізу сучасної влади і політики;

- Сформувати навички аналізу політики з позиції сучасних підходів, необхідні для політичного експерта.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Логіка і методологія наукового знання, Історія політичних вчень, Сучасні західні політичні теорії

Зміст дисципліни: : сучасні напрямки і підходи у політичній науці і філософії до співвідношення влади і політики, типів раціональності політичних дій і рішень, характеру сучасних влади і політики у порівнянні з їх попередніми формами


Рекомендована література: монографії і статті авторів сучасних підходів до співвідношення влади і політики та їх сучасних форм

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальна науково-дослідна робота з дискурс-аналізу політичних повідомлень

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (40 %) усне опитування, реферати, конспекти. Підсумковий контроль (60 % контрольні завдання).

Мова навчання: українська