НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259269

Назва:

Порівняльне конституційне правоАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: іспит

Викладач(і): проф.. А.А.Мелешевич

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: політологія.

Зміст дисципліни: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, Північної Америки та Азії. У результаті вивчення дисципліни після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Північної Америки, Європи та Азії, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.


Рекомендована література: 1. Ackerman, Bruce, The Future of Liberal Revolution, New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1992.
2. Barendt, Eric, An Introduction to Constitutional Law, Oxford: Oxford University Press, 1998.
3. Dorsen, Norman, Michel Rosenfeld, Andras Sajo, and Susanne Baer. Comparative Constitutionalism: Cases and Materials, St.Paul: Thompson West, 2003.
4. Favoreu, Louis, "Constitutional Review in Europe," in Constitutionalism and Rights: The Influence of the United States Constitution Abroad, Louis Henkin and Albert J. Rosenthal, eds., New York: Columbia University Press, 1990.


Форми та методи навчання: лекції/об'єднані заняття, семінарські заняття та самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Участь в обговоренні матеріалу на об'єднаних та семінарських заняттях 40% Контрольна робота 20% Письмові завдання та тести 20% Іспит 20%

Мова навчання: українська