НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259272

Назва:

Європейські студіїАнотація: Метою курсу є ознайомлення студентів із європейським виміром міжнародних відносин. Європейську інтеграцію можна розглядати як історію успіху. Протягом останніх декількох десятиліть Європейський Союз забезпечив мир, процвітання і безпрецедентний рівень захисту прав європейців. Цей курс є вступним компонентом, орієнтованим на студентів бакалаврської програми "політології", які вже мають базові знання політичного контексту і потребують обізнаності в європейських регіональних відносинах.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гнатюк М М доц.док .наук

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: вступ до політичної науки.

Зміст дисципліни: Перша частина курсу зосереджується на розвитку європейської інтеграції, інтересах та позиціях ключових гравців та приділяє ключову увагу рушійним силам інтеграції. Друга частина присвячена внутрішній побудові ЄС, яка стосується внутрішньої організації Союзу, його компетенції, законодавчих процедур та вироблення політики. Історія та теорія європейської інтеграції, розбудова загальноєвропейських інституцій та політична культура європейського простору.


Рекомендована література: Дайнен, Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. - К.: Видавництво "К.І.С.", 2006. - 696 с.; Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. ; McAllister, Richard. From EC to EU : an Historical and Political Survey. - Lnd - NY: Routledge, 2006. - 254 p.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (50 %) усне опитування, колективні та індивідуальні доповіді; Есе (10%); Підсумковий контроль (40 % контрольні завдання).

Мова навчання: українська