НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259278

Назва:

Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності державиАнотація: Метою курсу є формування сучасної правосвідомості майбутніх правників, що базується на осмисленні історичних, правових і політичних аспектів діяльності спеціального інструменту держави - розвідувальної діяльності у контексті забезпечення національної безпеки. У результаті вивчення курсу студент повинен: - опанувати методи та підходи до аналізу історичних, правових та політичних аспектів діяльності розвідувальних органів України та провідних країн світу на основі отриманих знань; - вміти користуватися сучасними інструментами критичного мислення і комунікації, аналізувати різноманітну інформацію, давати правильну оцінку ситуації та робити відповідні висновки, які б допомагали ефективності роботи.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
" опанувати методи та підходи до аналізу історичних, правових та політичних аспектів діяльності зовнішньої розвідки України та провідних країн світу на основі отриманих знань;
" вміти користуватися сучасними інструментами критичного мислення і комунікації, аналізувати різноманітну інформацію, давати правильну оцінку ситуації та робити відповідні висновки, які б допомагали ефективності роботи.


Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інституціональний аналіз: методи та практика, Політологія-1,2. Філософія розвідки: історичні аспекти формування розвідувальних служб; розвідка як інструмент діяльності та спеціальний орган держави. Історія української розвідки: від доби Київської Русі до Руху українських націоналістів. Історія української розвідки: від радянського періоду до створення розвідувальних органів незалежної України. Правові аспекти діяльності розвідувальних служб провідних країн світу. Дипломатія і розвідка як засіб реалізації пріоритетів зовнішньої політики держави. Загальні риси побудови та діяльності розвідувальних служб провідних країн світу. Правові та політичні аспекти організації та діяльності розвідувальних органів України. Розвідувальні органи України у системі забезпечення національної безпеки України. Функціонування системи національної безпеки України в умовах російської "гібридної війни" та нових світових викликів та загроз.

Зміст дисципліни: Філософія розвідки: історичні аспекти формування розвідувальних служб; розвідка як інструмент діяльності та спеціальний орган держави. Історія української розвідки: від доби Київської Русі до Руху українських націоналістів. Історія української розвідки: від радянського періоду до створення розвідувальних органів незалежної України. Правові аспекти діяльності розвідувальних служб провідних країн світу. Дипломатія і розвідка як засіб реалізації пріоритетів зовнішньої політики держави. Загальні риси побудови та діяльності розвідувальних служб провідних країн світу. Правові та політичні аспекти організації та діяльності розвідувальних органів України. Розвідувальні органи України у системі забезпечення національної безпеки України. Функціонування системи національної безпеки України в умовах російської "гібридної війни" та нових світових викликів та загроз.


Рекомендована література: Пік С.М. Таємна дипломатія і розвідка у міжнародних відносинах. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. - 514 с.
Винокуров В. "Дипломатія і розвідка як засіб здійснення зовнішньої політики держави: спільне і особливе". Монографія, М.: 2013. - 300 с.
Довженюк В. І. Військова справа в Київській Русі (Науково-популярний нарис). - К.: АН УРСР,1950.
Гвоздь В.І. Воєнна розвідка України на зламі другого тисячоліття. - К.: "Борисфен Інтел", 2017. - 320 с.
Кучернюк М. Підпільні сили Богдана Хмельницького. "Жовтень", 1978. № 10. с.137-147.
Сергійчук В. Розвідка Богдана Хмельницького. "Дніпро", 1982. №8. - с. 119-122.
Керівники української зовнішньої розвідки/авт.-упор. В.Д.Хоменко, О.В.Скрипник та інш. - 2-ге вид., перероб. і доповн. - К.: Ярославів Вал, 2011. - 173 с.
Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка Руху українських націоналістів та УПА. 1920-1945. Монографія. - К.: Генеза, 2006. - 408 с.
Скрипник О. В. Український слід в розвідці. - К.: Ярославів Вал, 2009. - 319 с.
Скрипник О. В. Таємний легіон української революції. - К.: Ярославів вал, 2015. - 320 с.
Сідак В.С. Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр. (невідомі сторінки історії). Монографія. - К.: Видавничий дім "Альтернатива", 1998. - 320 с.
Сідак В.С., Степанков В.С. З історії української розвідки та контррозвідки (нариси). - видання друге. - К.: Інститут СБ України, 1994. - 402 с.
Уривалкін О.М. Таємниці розвідок (діяльність таємних служб на території України). - К.: КНТ, 2007. - 352 с.
Цибулькін В.В., Рожен Л.М., Вєдєнєєв Д.В. та інш. Нариси з історії розвідки суб'єктів державотворення на теренах України/Заг.ред. П.Д.Морозов. - К.: "Преса України", 2011. - 536 с.
Ярмоленко А. І., Тополенко В. К. З історії розвідки і контррозвідки в Україні за часів Київської Русі і козацької доби. - К., 1993.
Горбулін В.П., Качинський А.Б. Засади національної безпеки України: Підручник. - К.: Інтертехнологія, 2009. - 272 с.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, написання письмової роботи

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль (70 %) - усне опитування, практичні вправи підсумковий контроль (30 %) - контрольні завдання, форма контролю - залік

Мова навчання: українська