НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259280

Назва:

Зовнішня політика ЄСАнотація: Метою курсу є надання студентам аналітичних інструментів для розуміння сучасного стану зовнішньополітичної поведінки Європейського Союзу. Курс присвячений розгляду закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем "зовнішніх зносин" ЄС. Після короткого історичного та теоретичного вступу, в якому розглядається особливості міжнародної суб'єктності ЄС, курс зосереджується на зовнішньополітичних пріоритетах ключових гравців "системи ЄС" - Франції та Німеччини, а також перспективі перетворення ЄС в "нормального" міжнародного актора, особливо у безпековій сфері. В курсі також окреслено внутрішні можливості ЄС для зовнішньополітичної діяльності, а також різноманіття зовнішньополітичних зв'язків ЄС, включно із Європейською політикою сусідства.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 5

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гнатюк м.М. доцент.док.наук

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни: Курс присвячений розгляду закономірностей, тенденцій, специфічних рис і особливостей формування, функціонування та розвитку систем "зовнішніх зносин" ЄС.


Рекомендована література: Список рекомендованої літератури:


Matlary, Janne Haaland. Hard Power in Hard Times: Can Europe Act Strategially? Palgrave Macmillan, 2018. 302 p.
Rieker, Pernille. French Foreign Policy in a Changing World: Practising Grandeur. Palgrave Macmillan, 2017. 196 p.
Howorth, Jolyon. Security and Defence Policy in the European Union. Red Globe Press, 2014. 320 p.
The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World / Federiga Bindi (ed.). Brookings Institution Press. Washington, D.C. 2010. 386 p.
European Foreign Policy: Key Documents/ Christopher Hill, Karen E. Smith (ed.). Routledge, 2000. 500 p.
Palgrave Advances in European Union Studies / eds. Michelle Cini and Angela K. Bourne. 2006. 309 p.
Hill, Christopher. The Capability Expectations Gap, or Conceptualizing Europe's International Role. JCMS. 1993.Vol. 31, No 3, 306-328.

Форми та методи навчання: аудиторне,самостійне

Мова навчання: Українська,англійська