НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 259281

Назва:

"Русский мир": дискурс-аналіз концептуТип дисципліни: Вільного вибору

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат історичних наук, доцент Мінєнкова Н.Є.

Спосіб навчання: аудиторне, самостійне

Зміст дисципліни: Мета курсу: розкрити зміст концепції "Русского мира" (РМ), визначити специфіку практичного втілення у сучасному світі політики, окреслити виклики для сучасного світу та України.


Рекомендована література: Базові
література та джерела до курсу

1. "Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements" (12 February 2015). (in ru). / Organizaiton for Security and Co-operation in Europe Прес-реліз. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true
2. "Русский мир" Кирила не для України: Збірка наукових статей / Ред. кол.: А. Колодний, П. Павленко, О. Саган, Л. Филипович, В. Шевченко. Українська асоціація релігієзнавців. - К.: УАР, 2014. - 343 с.
3. Carleton G. Russia The Story of War. - Hardcover, 2017. - 203 p.
4. Dijк T.A. van. What is political discourse analysis? // Political linguistics / Blommaert J., Bulcaen Ch. (еds.). Amsterdam, 1998.
5. Etkind A. Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge, UK: Polity Press, 2011. - 282 p.
6. Nowak A. Ab Imperio. Nowe spojrzenie na histori? Rosji // Od Imperium do Imperium. Spojrzenia na histori? Europy Wschodniej. - Krak?w, 2004. - S. 13-42.
7. Wilson A. Ukraine Crisis: What it Means for the West, Yale University Press, 2014.
8. Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. Пер. с англ. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - 344 с.
9. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ / Т. А. ван Дейк; пер. с англ., сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.
10. Гефтер М. Мир миров: российский зачин / М. Гефтер [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/geft.htm.
11. Головко В. Аннексия Крыма / Отв. ред. А. ? К.: COOP Media, 2016. ? 128 с. ? ("Русский мир" против Украины).
12. Граф Сергей Семенович Уваров. Православие, Самодержавие, Народность // Самодержавная Русь // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://samoderzhavnaya.ru/pages/pravoslavie_samoderzhavie_narodnost.
13. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. СПб.: Кристалл, 2001. - 638 с.
14. Гуржи В. Наслідки реалізації доктрині "Русскій мір" в Україні / Володимир Гуржи // Схід. - 2015. - № 2 (134), спецвипуск, лютий. - С. 34-39.
15. Заєць С. Нав'язування громадянства як нове порушення прав людини та засіб здійснення агресивної експансії Російською Федерацією в контексті окупації Криму // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dif.org.ua/uploads/pdf/361312353585017ed8ec3d2.38014664.pdf
16. Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (від 16.09.2014 р., із змінами) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/schedr.htmhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1680-18?info=1.
17. Закон України № 2167-VIII "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей" (від 06.10.2017 р.) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2167-19/paran2#n2
18. Здіорук С., Яблонський В. Проект "Русского мира" як механізм імперської агресії Росії проти України // [Електронний ресурс] / Наукові записки. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. - Вип. 6 (74). - С. 258-268. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_74/zdiorak_proekt.pdf.
19. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/.
20. Інформаційна ситуація в прифронтових районах: діагностика ризиків та шляхи їх подолання: діагностика ризиків та шляхи їх подолання. Аналітичні записки. / О. Бурлаков, С. Гармаш, А. Гірник, Ю. Горбань, Д. Дуцик, М. Золкіна, Р. Шутов // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dif.org.ua/uploads/pdf/825108583589318ae047691.63460715.pdf
21. Йоргансен М. В., Филипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / М. В. Йоргансен, Л. Дж. Филипс. - 2-е изд., испр. - Х. : Изд-во "Гуманитарный центр", 2008. - 352 с.
22. Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ-ХХІ ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі. - К.: Інститут історії України НАН України, 2015. - 813 с.
23. Лише 1,8% українців готові повністю відмовитися від Донбасу - опитування // [Електронний ресурс] / Результати соціологічного опитування КМІС на замовлення ДТ (грудень 2014 р.). - Режим доступу: https://dt.ua/UKRAINE/lishe-1-8-ukrayinciv-gotovi-povnistyu-vidmovitisya-vid-donbasu-opituvannya-160267_.html
24. Ловушки памяти / Левада-Центр [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.levada.ru/2016/12/23/lovushki-pamyati/
25. Миллер А. Украинский вопрос в Российской империи. - К.: Laurus,2013. - 416 с.
26. Общественное мнение освобожденных районов // [Електронний ресурс] / Результати соціологічного опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативі імені Ілька Кучеріва" (22-24 листопада 2014 р.). - Режим доступу: http://dif.org.ua/article/obshchestvennoe-mnenie-osvobozhdennykh-rayonov-kramatorsk-slavyansk.
27. Портнов А. Між "Центральною Європою" та "Русским миром": Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. - К. : НІСД, 2009. - 160 с.
28. Постанова Верховної Ради України № 2166-VIII "Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (від 06.10.2017 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2166-19.
29. Проект "Новороссия": 1764-2014. Юбилей на крови. - Запорожье: ЗНУ, 2015. - 140 с.
30. Проект Закону № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях" (від 04.10.2017 р.) // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7163&skl=9
31. Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы, Минск, 5 сентября 2014 г. / Organizaiton for Security and Co-operation in Europe [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osce.org/ru/home/123258
32. Світова гібридна війна: український фронт / Гол. наук. ред. і упорядн Горбулін В. П. ? Х.: Фоліо, 2017. ? 496 с.
33. Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим: місце в модерному національному проекті (аналітична записка). - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 66 с.
34. Стяжкіна О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти України // Нові сторінки історії Донбасу: Зб.статей. Кн.25. - Вінниця. ДонНУ, 2016. - С.71-99.
35. Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Спецвипуск аналітично-інформаційного журналу "Схід". - 2015. - № 2 (лютий). - 156 с.
36. Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. - К.: Стилос, 2017. - 235 с.
37. Третина українців заради миру готові віддати Крим РФ, 15% - відмовитися від Донбасу // [Електронний ресурс] / Результати соціологічного опитування КМІС на замовлення ДТ (липень 2015 р.). - Режим доступу: https://dt.ua/UKRAINE/tretina-ukrayinciv-zaradi-miru-gotovi-viddati-krim-rf-15-vidmovitisya-vid-donbasu-179385_.html
38. Україна та проект "Русского мира". Аналітична доповідь. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. - Київ, 2014. - 95 с.
39. Чернышев С. Апология составителя / С. Чернышев // Иное. Хрестоматия нового российсого самосознания [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/apolog.htm
40. Чи властиві українцям настрої сепаратизму // [Електронний ресурс] / Результати соціологічного опитування проведеного Фондом "Демократичні ініціативі імені Ілька Кучеріва" (16-30 березня 2014 р.). - Режим доступу: http://dif.org.ua/article/chi-vlastivi-ukraintsyam-nastroi-separatizmu-zagalnonatsionalne-opituvannya.
41. Щедровицкий П. В поисках формы / П. Щедровицкий // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.russ.ru/antolog/inoe/schedr.htm
42. Якубова Л. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи у світлі сучасного етапу українського націотворення / НАН України. Інститут історії України. - К.: Інститут історії України, 2014. - 109 с. - (Студії з регіональної історії. Степова Україна).
43. Якубова Л. Етнонаціональна специфіка Донбасу // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск 9. - С. 229-244.Форми та методи навчання: лекції, семінари, сам. робота

Мова навчання: українська