НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260523

Назва:

Науково-дослідний семінарАнотація: Семінар має на меті ознайомити з основними сучасними тенденціями в теорії історії, а також дати уявлення про способи читання та iнтерпретацiї наративних текстів. Практичні заняття побудовано таким чином, щоб маґістранти отримали не тільки якомога ширше знання з предмета, а й розвинули навички самостійної роботи із теоретичними текстами і подальшим застосуванням їхніх принципів у власних дослідженнях. В основу занять покладено інтерактивний метод навчання, що передбачає також спеціально прописаний формат кожного практичного заняття задля кращого засвоєння відповідного матеріалу.