НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260542

Назва:

Історія Центрально-Східної Європи (1989-2007 рр.)Анотація: Мета курсу - охарактеризувати основні зміни, які відбулися в політичному та інтелектуальному житті країн регіону після "осені народів" і утвердження яких тривало до розширення ЄС; ознайомити слухачів курсу зі знаковими працями інтелектуалів, а також з тими новими підходами до вивчення історії цих країн, які були окреслені в посткомуністичний період.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 12 год.; семінарські заняття - 16год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Олександра Гнатюк,dr hab

Результати навчання: - студенти мають знати основні факти з сучасної історії країн Центрально-Східної Європи, політичної та культурної ситуації в регіоні;
- студенти мають вміти критично аналізувати літературу предмету, бути обізнаними з основними документами та інформаційними ресурсами з історії регіону даного періоду.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія Центрально-Східної Європи, історія України, історія Польщі, історія польсько-українських стосунків.

Зміст дисципліни: Характеризуються основні зміни, які відбулися в політичному, соціальному, культурному та інтелектуальному житті країн регіону після 1989 р.; окреслюються виклики, перед якими постали країни, перейшовши до демократизації та лібералізації, євроінтеграції та декомунізації; ознайомлення слухачів курсу зі знаковими працями інтелектуалів, а також з тими новими підходами до вивчення історії цих країн, які були окреслені в т.зв. посткомуністичний період.


Рекомендована література: Кенні Падрік, Карнавал революції, Київ, Критика 2005
Garton Ash, Thimothy, In Europe's name: Germany and the divided continent, New York 1993
Vachudova M.A., Europe Undivided: Democracy, Leverage, & Integration After Communism. - Oxford University Press, 2005.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль -70 балів (опитування, виступи на семінарах, презентації); підсумковий контроль - 30 балів (письмова робота).

Мова навчання: українська