НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260569

Назва:

Творення націй і держав у Центрально-Східній ЄвропіАнотація: Ознайомлення студентів з основними етапами творення націй, діяльністю найвизначніших політичних діячів і організацій, розвитком політичних програм, втілення їх в життя і перебігом державного будівництва і міждержавних відносин у регіоні від відновлення незалежності до вступу до євроатлантичних структур.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 30 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Кірсенко М.В., д.і.н., професор, Балабушевич Т.А., к.і.н., доц.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- зрозуміти специфіку формування націй Східно-Центральної Європи, їхню відмінність від націй інших регіонів і важливість засвоєння їхнього досвіду для процесів модернізації в Україні.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія західних цивілізацій, всесвітня історія

Зміст дисципліни: ознайомлення студентів з основними етапами творення націй, діяльністю найвизначніших політичних діячів і організацій, розвитком політичних програм, втілення їх в життя і перебігом державного будівництва і міждержавних відносин у регіоні від відновлення незалежності до вступу до євроатлантичних структур


Рекомендована література: Дейвіс Н. Європа. Історія. Київ, 2000.
Кріль М.М. Історія країн Східно-Центральної Європи. Київ, 2008.
Історія Центрально-Східної Європи. Ред. Л. Зашкільняк. Львів, 2001.
Острогорський Г. Історія Візантії.- Львів, 2002


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік).

Мова навчання: українська