НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 260573

Назва:

Історія подорожей і подорожньої літератури кінця XV-XIX ст. / History of Travel and Travel Writing (from the fifteenth till the nineteenth century) (англ.мовою)Анотація: Курс є введенням до культурної історії подорожей і розрахований на студентів магістеріуму, які прослухали курси із загальної історії Європи. (Курс читається англійською мовою). Мета:ознайомити студентів з численними історіографічними дискусіями щодо визначення подорожей і змін їхнього характеру, залежно від доби, продемонструвати розмаїття дотичних до подорожей тем, яких торкалися автори подорожньої літератури.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 12 год., семінарські заняття - 16 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Диса К.Л., к.і.н., доц. PhD

Результати навчання: У ході курсу студенти мають дізнатися про новітні підходи до дослідження подорожей і подорожньої літератури, розібратися з різними типами подорожей і їхніми особливостями, зрозуміти, як подорожні записки резонували з представленням гострих тем, як-от колоніалізм, расизм, іншування, гендер тощо.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Всесвітня історія

Зміст дисципліни: Курс є введенням до культурної історії подорожей і розрахований на студентів магістеріуму, які прослухали курси із загальної історії Європи. (Курс читається англійською мовою). Мета:ознайомити студентів з численними історіографічними дискусіями щодо визначення подорожей і змін їхнього характеру, залежно від доби, продемонструвати розмаїття дотичних до подорожей тем, яких торкалися автори подорожньої літератури.


Рекомендована література: Casey Blanton, Travel Writing: The Self and the World (2002).
Peter Burke, "The Cultural History of the Travelogue," Przegl?d Historyczny vol. 101, no.1 (2010): 1-11.
Hagen Schulz-Forberg, "European Travel and Travel Writing. Cultural Practice and the Idea of Europe," in Unravelling Civilization: European Travel and Travel Writing (2005).
Carl Thompson, Travel Writing (2011).
Ivar Neumann, Uses of the Other. "The East" in European Identity Formation (1999): 65-86.
European Regions and Boundaries. A Conceptual History, eds. Mishkova, Diana; Trencs?nyi, Balazs (New York, Oxford 2017).
Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment (1994): 89-94.
Peter Whitfield, Travel: A Literary History (2012): 12-30
William H. Sherman, "Stirrings and searchings (1500-1720)", in Peter Hulme and Tim Youngs (eds.), The Cambridge Companion to Travel Writing (2002): 17-33.
Carl Thompson, Travel Writing (2011): 40-44.
Tzvetan Todorov, The Conquest of America: The Question of the Other (1999):

Casey Blanton, Travel Writing: The Self and the World (2002): 30-43.
James Buzard, "Grand Tour and After (1660-1840)," in Peter Hulme and Tim Youngs (eds.), The Cambridge Companion to Travel Writing (2002): 37-47.
Peter Whitfield, Travel: A Literary History (2012): 153-176.
Stephen Donovan, "Touring the extremis: travel and adventure in the Congo," in Tim Youngs (ed.), Travel Writing in the Nineteenth Century: Filling and Blank Spaces (2006): 37-45.
Mary L. Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation (1992): 111-143.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік)

Мова навчання: англійська