НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 262259

Назва:

Політична історія України: Політична система, політична повсякденність та мізансценування влади в Радянській Україні повоєнного періодуАнотація: Центральна проблема запропонованого курсу - осмислення конфліктних колізій історичної пам'яті наших співгромадян щодо тлумачення радянського періоду історії України. Перший крок в цьому напрямку - ознайомлення з реаліями того часу, який - так само як і будь який інший історичний період - мав своє політичне обличчя, владну та адміністративну структуру, свої ціннісні акценти, дискурсивно-пропагандистський словник, своєрідну естетику політичної та адміністративної повсякденності. Ми зосередимося на повоєнних роках історичного поступу Радянської України, тобто на періоді 1945-1991 рр. Векторами курсу є: характеристики політичної системи СРСР та її особливості на теренах УРСР (територіально- адміністративний поділ Радянської України, партійні та державні інститути, конституційний лад УРСР; профспілкові та громадські організації; міжнародна політика УРСР). На окрему увагу заслуговує конфлікт між офіційними, офіціозними та дисидентськими ідеологічними інститутами, течіями та осередками вказаного періоду. Окремий розділ курсу буде присвячений галереї портретів політичних постатей Радянської України. Нас будуть цікавити також колізії конструювання політичної культури населення України повоєнного часу (інформаційна та освітня політики в Україні, виховання дітей та молоді "в дусі радянського патріотизму та пролетарського інтернаціоналізму", форми політичної активності громадян УРСР). Окрему сторінку ми присвятимо впливам на обізнаність та свідомість громадян Радянської України західних радіостанцій, публікацій на міжнародну тематику та телепередач про закордонне та міжнародне життя. Окреслимо значення міжнародних заходів та подій (фестивалі, спортивні заходи, міжнародні наукові форуми) на формування світогляду громадян України. Ми приділимо увагу ритмам та смислам тогочасної політичній повсякденності, в яких й сьогодні живе значна частина наших співгромадян. Наш інтерес також буде спрямований на вивчення політичної естетики періоду. З цією метою ми звернемося до аналізу творів тогочасних діячів мистецтва та культури, насамперед - кіно- та фотомитців, літераторів, майстрів образотворчого мистецтва; проаналізуємо політику книгодрукування та оглянемо пресу тогочасної України; оглянемо корпус тематики історичних, демографічних та етнографічних наук. Нам буде важливо ознайомитися з урбаністичною політикою УРСР повоєнного періоду та порівняти її з сучасними урбаністичними тенденціями. Нарешті, ми звернемося до естетики репрезентацій влади в різних площинах мистецької та повсякденної культури УРСР в період з 1945 по 1991 рр. Курс "важить" 3 кредити та розрахований на широке коло студентів БП ФСНСТ, ФГН та ФПН. Будемо радо вітати студентів-природничників, студентів ФІ та ФЕН, які цікавляться тематикою курсу.

Тип дисципліни: вильного

Рік навчання: 4

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): канд. філос.наук " Голіченко Т.С.

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни: Курс "важить" 3 кредити та розрахований на широке коло студентів БП ФСНСТ, ФГН та ФПН. Будемо радо вітати студентів-природничників, студентів ФІ та ФЕН, які цікавляться тематикою курсу.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, підготовка письмової роботи (

Мова навчання: Українська