НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 262716

Назва:

Французька соціальна та політична думка ХІХ - ХХ століттяАнотація: "Enrichissez-vous!!! Збагачуйтесь!!!" - чому видатний державний діяч та один з засновників лібералізму ? la fran?aise Франсуа Гізо в буремні часи першої половини 19 століття наполегливо закликав французів збагачуватися? В цьому заклику міністра освіти, внутрішніх справ та прем'єр міністра Франції часів Липневої монархії та революції 1848р. містився лише фінансово- економічний сенс чи ще щось інше? Насправді в цьому заклику йшлося про "запрошення" сучасників міністра-ліберала до виконання умов майнового цензу, себто до досягнення права участі у виборах до Палати депутатів (Сhambre des deput?s). Повсякденне (та збаналізоване) використання "відомого" виразу, що належав державцю-лібералу Гізо та мав цілком певний смисл та політичну валентність в умовах першій половині 19 ст., є лише невеличким прикладом історичних та смислових колізій, яких зазнають політичні та філософські терміни та знакові вирази. Так, значна частина філософських термінів та філософсько-політичних теорій французького 19 століття з часом втратила свої первісні значення, була несправедливо забута, зазнала неповної та навіть хибної інтерпретації (так сталося, наприклад, з видатною працею "Підприємець" Сен Сімона, з ідейною спадщиною видатного мислителя В. Кузена, якого сховали за етикеткою 'еклектика'; годі й говорити про "забутого" Ш. Ренув'є). Така сама доля доволі часто чекала й на постаті політичних діячів та діячів науки, філософії та мистецтва того часу. Адже дев'ятнадцяте сторіччя - це лише наше "позавчора", воно є близьким до нас і - відповідно - зрозумілим. Іноді зрозумілим до нудьги. Але - не будемо забувати, що ще М. Гайдеггер застерігав від недооцінки та позірної близькості та 'зрозумілості' 19 століття. Нам видається, що до думок Гайдеггера щодо філософського 19 століття варто прислухатися. В межах курсу ми будемо максимально дослуховуватися до зауваження Гайдеггера, максимально дебаналізовувати французьких філософів 19 ст. та детально прослідковувати зв'язок їхніх поглядів із сучасними течіями філософсько-політичної та соціологічної думки Франції 20 ст. та навіть 21 ст. З огляду на те, що викладач курсу сповідує контекстуальний підхід до історії філософських та політичних ідей, запропонований курс дозволить студентам, які його виберуть, іншими очами подивитися на політичні, соціальні реалії 19 ст. та реалії першої половини 20 ст., глибше осмислити філософсько-соціальні теорії цієї доби. Історія філософських думок того часу прослідковуватиметься нами разом з історією "інститутів думок"; ми прагнемо не упустити також біографічні та прозопографічні елементи в наших історико-філософських розвідках; продемонструємо й перші кроки на шляху утвердження славетної міждисциплінарності французької гуманітарики 19-20 ст.ст. Більш того, в курсі будуть також розкриті генетичні зв'язки, які існують між наймоднішими соціалогічними та філософсько-політичними течіями сучасності та їхніми оригінальними прообразами позаминулого століття. Наведемо лише три з численних прикладів: поняття "звички" (habitude) у Мена де Бірана та "габітусу" (habitus) у П. Бурд'є; філософія "доторку" (toucher) та філософія "зусилля" (effort) у Ф. Равессон та Ж. Дерріда; поняття "Особистості" (Personne) у Ш. Ренувьє та Е. Муньє). Ми прагнемо надати не фотографічний, а кінематографічний образ французької філософії 19 та 20 ст.ст., себто динамічно та послідовно вписати її в простір та рух "думок про Людину та суспільство", що симфонічно вимальовувався на просторах Екзагону впродовж 19 та 20 ст.ст. Цей курс стане деталізацією, уточненням та суттєвим змістовним доповненням до курсів з історії філософії, історії політичної думки та курсів з політичної філософії. Адресується не тільки студентам ФСНСТ, але й студентам ФГН та всіх інших факультетів НаУКМА. Знання французької мови вітається, але не є обов'язковим. Запрошуємо прослухати курс "Французька соціальна та політична думка XIX-XX ст.ст.".

Тип дисципліни: вильного

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Голіченко Т.С. доц.кан.наук

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни: "Enrichissez-vous!!! Збагачуйтесь!!!" - чому видатний державний діяч та один з засновників лібералізму ? la fran?aise Франсуа Гізо в буремні часи першої половини 19 століття наполегливо закликав французів збагачуватися? В цьому заклику міністра освіти, внутрішніх справ та прем'єр міністра Франції часів Липневої монархії та революції 1848р. містився лише фінансово- економічний сенс чи ще щось інше? Насправді в цьому заклику йшлося про "запрошення" сучасників міністра-ліберала до виконання умов майнового цензу, себто до досягнення права участі у виборах до Палати депутатів (Сhambre des deput?s). Повсякденне (та збаналізоване) використання "відомого" виразу, що належав державцю-лібералу Гізо та мав цілком певний смисл та політичну валентність в умовах першій половині 19 ст., є лише невеличким прикладом історичних та смислових колізій, яких зазнають політичні та філософські терміни та знакові вирази. Так, значна частина філософських термінів та філософсько-політичних теорій французького 19 століття з часом втратила свої первісні значення, була несправедливо забута, зазнала неповної та навіть хибної інтерпретації (так сталося, наприклад, з видатною працею "Підприємець" Сен Сімона, з ідейною спадщиною видатного мислителя В. Кузена, якого сховали за етикеткою 'еклектика'; годі й говорити про "забутого" Ш. Ренув'є). Така сама доля доволі часто чекала й на постаті політичних діячів та діячів науки, філософії та мистецтва того часу. Адже дев'ятнадцяте сторіччя - це лише наше "позавчора", воно є близьким до нас і - відповідно - зрозумілим. Іноді зрозумілим до нудьги. Але - не будемо забувати, що ще М. Гайдеггер застерігав від недооцінки та позірної близькості та 'зрозумілості' 19 століття. Нам видається, що до думок Гайдеггера щодо філософського 19 століття варто прислухатися. В межах курсу ми будемо максимально дослуховуватися до зауваження Гайдеггера, максимально дебаналізовувати французьких філософів 19 ст. та детально прослідковувати зв'язок їхніх поглядів із сучасними течіями філософсько-політичної та соціологічної думки Франції 20 ст. та навіть 21 ст. З огляду на те, що викладач курсу сповідує контекстуальний підхід до історії філософських та політичних ідей, запропонований курс дозволить студентам, які його виберуть, іншими очами подивитися на політичні, соціальні реалії 19 ст. та реалії першої половини 20 ст., глибше осмислити філософсько-соціальні теорії цієї доби. Історія філософських думок того часу прослідковуватиметься нами разом з історією "інститутів думок"; ми прагнемо не упустити також біографічні та прозопографічні елементи в наших історико-філософських розвідках; продемонструємо й перші кроки на шляху утвердження славетної міждисциплінарності французької гуманітарики 19-20 ст.ст. Більш того, в курсі будуть також розкриті генетичні зв'язки, які існують між наймоднішими соціалогічними та філософсько-політичними течіями сучасності та їхніми оригінальними прообразами позаминулого століття. Наведемо лише три з численних прикладів: поняття "звички" (habitude) у Мена де Бірана та "габітусу" (habitus) у П. Бурд'є; філософія "доторку" (toucher) та філософія "зусилля" (effort) у Ф. Равессон та Ж. Дерріда; поняття "Особистості" (Personne) у Ш. Ренувьє та Е. Муньє). Ми прагнемо надати не фотографічний, а кінематографічний образ французької філософії 19 та 20 ст.ст., себто динамічно та послідовно вписати її в простір та рух "думок про Людину та суспільство", що симфонічно вимальовувався на просторах Екзагону впродовж 19 та 20 ст.ст. Цей курс стане деталізацією, уточненням та суттєвим змістовним доповненням до курсів з історії філософії, історії політичної думки та курсів з політичної філософії. Адресується не тільки студентам ФСНСТ, але й студентам ФГН та всіх інших факультетів НаУКМА. Знання французької мови вітається, але не є обов'язковим. Запрошуємо прослухати курс "Французька соціальна та політична думка XIX-XX ст.ст.".

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Мова навчання: Українська