НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 262726

Назва:

Порівняльна політологіяАнотація: Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн "третього світу". Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 5

Форма контролю: іспит

Викладач(і): Гарань О.В. професор

Спосіб навчання: аудиторне

Зміст дисципліни: Основні поняття та методи порівняльної політології розглядаються на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних і посткомуністичних країн, а також країн "третього світу". Ознайомлення з першоджерелами західної політології сприятиме критичному осмисленню можливостей застосування її основних концепцій в аналізі пострадянських реалій

Мова навчання: Українська