НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276063

Назва:

Курсова роботаАнотація: Завдання курсової роботи – прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, формулювати власні висновки).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: III

Семестр: 6 д

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 9); самостійна робота - 90.

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): завідувач кафедри, доцент, к.ф.-м.н. Бернацька Ю.М.

Результати навчання: прищепити студентам навички самостійної праці (робити огляд наукової літератури, аналізувати різні підходи, робити експериментальні виміри, формулювати власні висновки).

Спосіб навчання: аудиторний і поза аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: нормативні дисципліни освітньої програми підготовки "Фізика".

Зміст дисципліни: Підготовка і написання індивідуальної курсової роботи.


Рекомендована література:
1. Положення про курсову роботу.

Форми та методи навчання: консультації, самостійна робота в бібліотеці, курсова робота (90 год.).

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100.

Мова навчання: українська