НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 276069

Назва:

Кваліфікаційна роботаАнотація: Важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента. Кваліфікаційна робота – це самостійне дослідження наукової проблеми, яке має елементи наукового пошуку або практичної новизни.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: IV

Семестр: 8 д

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 252 (кредитів ЄКТС - 7); самостійна робота - 252 год.

Форма контролю: захист тези

Викладач(і): керівник кваліфікаційної роботи

Результати навчання: - самостійне дослідження наукової проблеми, яке має елементи наукового пошуку або практичної новизни;
- здатність до наукового пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних питань


Спосіб навчання: аудиторне та поза аудиторне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: нормативні дисципліни освітньої програми підготовки "Фізика"

Зміст дисципліни: Важлива форма підготовки і підсумкової атестації студента. Кваліфікаційна робота - це самостійне дослідження наукової проблеми, яке має елементи наукового пошуку або практичної новизни.


Рекомендована література:
1. Положення про кваліфікаційну роботу

Форми та методи навчання: консультації, робота в науковій лабораторії, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 %) - захист тези

Мова навчання: українська