НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277839

Назва:

Педагогіка вищої освітиАнотація: Синкретична дисципліна, що базується на основних положеннях дидактики, загальної психології, освітнього менеджменту, андрогогіки. Складається з трьох частин. Розглядає питання, пов’язанні з управлінням вищою освітою в Україні, особливостями сучасних форм, методів, принципів навчання у ВНЗ.