НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277851

Назва:

Практика педагогічнаАнотація: Метою навчальної асистентської практики є опанування вмінь щодо організації науково-педагогічної діяльності викладача екологічних дисциплін в закладах вищої освіти: проведення аудиторних навчальних занять з екологічних дисциплін, організації й контролю за виконанням завдань самостійної роботи; оволодіння основними прийомами реалізації сучасних педагогічних технологій в закладах освіти. Асистентська практика є завершальним етапом практичної підготовки випускників до роботи на посаді викладача ЗВО. Асистентська практика студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти проводитиметься з метою закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування фахової компетентності та практичного досвіду науково-педагогічної діяльності. Асистентська практика є складовою частиною навчально-виховного процесу підготовки магістра. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх викладачів з їх практичною діяльністю, сприяє формуванню творчого ставлення до викладацької праці, визначає ступінь професійної здатності, озброює магістрантів досвідом майбутньої професійної діяльності.