НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277859

Назва:

ЕкосистемологіяТип дисципліни: нормативний

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 40 ; в т.ч. лекції - 14 год., практичних - 26 год.; кількість кредитів ЄКТС - 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): доцент кафедри екології, канд. біол. наук Вишенська Ірина Георгіївна,

Результати навчання: мета курсу Придбання студентами знань та практичних навичок, необхідних для прийняття обґрунтованих природоохоронних рішень.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: ознайомлення з основними напрямками досліджень сучасної екологічної та природоохоронної науки в ракурсі збереження навколишнього природного середовища.


Рекомендована література: 1. Gibbs, J.P. (2008). Monitoring for Adaptive Management in Conservation Biology. Synthesis. American Museum of Natural History, Lessons in Conservation. Available at http:// ncep.amnh.org/linc.
2. Gibbs, J.P. (2007). Forest Fragmentation and its Effects on Biological Diversity: A Mapping Exercise. Exercise. American Museum of Natural History, Lessons in Conservation. Available at ttp://ncep.amnh.org/linc.
3. Naro-Maciel, E. J. Sterling, and M. Rao. (2008). Protected Areas and Biodiversity Conservation I: Reserve Planning and Design." Synthesis. American Museum of Natural History, Lessons in Conservation. Available at http://ncep.amnh.org/linc


Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль ( 85 %) - лабораторні заняття Підсумковий контроль ( 15 %) - залік

Мова навчання: українська