НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277862

Назва:

Основи підприємницької діяльності та бізнес-плануванняАнотація: Дисципліна сприяє отриманню знань з теорії та практики підприємницької діяльності, формуванню проектного підходу до організації стартапівських проектів, а також інноваційних проектів, що реалізуються в господарській діяльності сучасних компаній. Дисципліна сприяє формуванню навичок самостійного творчого мислення, прийняття рішень в сфері бізнес-діяльності, навички бізнес-планування. Основи підприємницької діяльності підприємств опановуються завдяки проектно-орієнтованій формі навчання - розробки студентами проекту по створенню підприємства, що функціонує на певному товарному ринку. Передбачається командна організація роботи. Такий підхід забезпечується комплексний підхід до отримання знань про засади підприємницької діяльності, який передбачає активне використання знань в галузі економіки, маркетингу, менеджменту та права. Додатково формуються навики проектного менеджменту, бізнес-аналітики, навички командної роботи, навички ухвалення рішень в умовах невизначеності та ризику.