НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277866

Назва:

Здоров"я і довкілляАнотація: Запорукою здоров'я людини є чисте довкілля. Курс "Здоров'я і довкілля" побудований на міждисциплінарному підході й розглядає феномен здоров'я людини в контексті його залежності від стану і якості навколишнього природного і антропогенного середовища. Визначення індикаторів стану здоров'я на індивідуальному та колективному рівні дозволяє встановити та оцінити вплив того чи іншого природного чи соціального фактору на фізичне і ментальне здоров'я людини. Студенти опанують методами аналізу факторів довкілля, які спричинюють позитивний чи негативний вплив на здоров'я населення, зрозуміють механізми виникнення й поширення довкільно-залежних хвороб, засоби їх моніторингу та запобігання, а також познайомляться з практиками подолання епідемій природного походження. В рамках курсу окрема увага приділена ролі біологічного різноманіття у формуванні профілю здоров'я людини та практикам формування здорового способу життя на особистісному рівні. Окремий модуль курсу присвячений механізмам і практиці формування політики та законодавства у галузі охорони здоров'я і довкілля на національному та міжнародному рівнях. Характеристика провідних інституцій, зокрема, Всесвітньої організації охорони здоров'я, та їх ролі у формуванні відповідної політики і практичних програм на європейському та міжнародному рівнях допоможе студентам у їхніх кар'єрних орієнтаціях. Курс побудований на поєднанні інтерактивних лекцій з практичними і семінарськими заняттями й розрахований на студентів освітніх та освітньо-наукових програм у галузі природничих, економічних, соціальних та інших наук.