НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 277867

Назва:

БіогеографіяАнотація: В курсі розкривається сутність біогеографії як однієї з наукових основ охорони біологічного різноманіття.Висвітлено закономірності географічного поширення організмів на поверхні Землі. на основі еволюційного вчення.Основна увага приділяється принциповим теоретичним та методичним положенням біогеографії, вченню про ареали та про біоту Землі.Біогеографічна картина світу розкривається через огляд біотичних царств та біомів.Розглядається співвідношення екологічних та історичних факторів у формуванні просторового розміщення організмів на нашій планеті та їх функціонуванні в ландшафтних екосистемах.Особлива увага приділена впливу людини на географічне поширення організмів та їх угруповань.В процесі вивчення курсу біогеографії студенти отримають знання та навики аналізу ареалів та біомів ,які можуть бути використані в науковій роботі.