НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278446

Назва:

Бренд-менеджментАнотація: Дисципліна знайомить із загальними закономірностями, принципами формування, функціонування та розвитку системи корпоративного управління; характеристиками основних елементів організаційного й економічного механізмів управління організаціями корпоративного типу.