НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278460

Назва:

Аудит систем менеджменту якостіАнотація: В межах курсу студенти знайомляться з основними рекомендаціями та методиками проведення аудитів систем менеджменту якості. Курс зосереджується на оцінюванні та покращенні якості діяльності медичної установи в цілому та її структурних одиниць. Розглядається концепція "Безперервного покращення якості" та відпрацьовуються навички оцінювання програм, втручань та послуг з точки зору концепцій управління якістю: TQM, ISO. Під час курсу розглядаються вимоги стандарту ISO 19011-2011: принципи проведення аудиту, управління програмою аудиту, виконання аудиту, компетентність та оцінка аудиторів. Студенти створюють на практиці програму аудиту, план аудиту, звіт по результатах аудиту.