НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278548

Назва:

Білінгвізм у сучасному світіАнотація: Мета вибіркової дисципліни "Білінгвізм у сучасному світі" - сформувати ґрунтовні уявлення про сучасний стан розвитку лінгвістичних досліджень у сфері білінгвізму. Це передбачає ознайомлення з базовими категоріями, поняттями і дотичними положеннями соціолінгвістики, основними проблемами відношень між мовою та мовленнєвою ситуацією, мовою та культурою, мовою та освітою, розрізнення понять двомовності, білінгвізму, диглосії, а також мови-посередника, інтерференції, впливу різних факторів, зокрема комунікативної ситуації, на вибір мови, поняття соціолінгвістичної особистості та потенційні політичні й історичні наслідки білінгвізму. Навчальний зміст курсу "Білінгвізм у сучасному світі" спиратиметься також на основи теорії міжкультурної комунікації та теорій вивчення іноземних мов. Навчальний матеріал курсу залучатиме приклади білінгвізму в сучасному світі, зокрема в англомовних країнах, а також історичні етапи розвитку білінгвізму. Мова викладання - англійська.