НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278551

Назва:

Комунікативні стратегіїАнотація: МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ: Мета курсу - формування комунікативних компетенцій студентів на рівні С2 Proficiency згідно CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment - Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) на основі активізації та розвитку чотирьох основних навичок (skills), необхідних для успішного спілкування, особливо в академічному та професійному середовищі, а саме: - сприйняття на слух та розуміння мови загального, академічного, та фахового спрямування; - усне мовлення з урахуванням спеціалізованої лексики відповідно до розмовних тем; - розвиток академічного письма; - розвиток навичок ефективних презентацій; - володіння ефективними методами читання та аналізу текстів загального характеру, академічних та за професійним спрямуванням.