НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278553

Назва:

ЛінгвометодологіяАнотація: Курс "Лінгвометодологія" є невід'ємним складником гуманітарного циклу та передбачає формування у студентів наступних компетентностей. "знати та розуміти сучасні підходи до аналізу тексту і дискурсу; використовувати поглиблені знання зі спеціалізованих дисциплін, вміти здійснювати аналіз, систематизацію та прогноз певних лінгвальних явищ; "використовувати у професійній діяльності знання із загального мовознавства, сучасної теорії літератури, теоретичних аспектів іноземної мови; розуміти специфіку комунікативних процесів у сучасному інформаційному суспільстві; в межах комунікативних ситуацій вміти застосувати прагматичну та міжкультурну компетенції з європейських мов; "абстрактно та аналітично мислити, генерувати та моделювати нові ідеї (бути креативним), розробляти та управляти проектами, здійснювати їх філологічний супровід, та представляти результати вчасно.